Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

N.K.L. d.o.o.

A G E N C I J S K O    P O S R E D O V A N J E

S T O R I T E V    N A J E M A    K A D R A 

P O S R E D O V A N J A    D E L A    D E L A V C E V    U P O R A B N I K U

Danes se najem kadrov preko agencije ali posredovanje dela delavcev uporabniku uvršča med najbolj fleksibilne oblike zaposlovanja, ki v konkurenčnem okolju delodajalcu na področju zaposlovanja nudijo dinamično uravnavanje števila zaposlenih in način njihove zaposlitve glede na potrebe poslovanja.

"VSAK OD NAS JE DEL CELOTE

USPEŠNOST JE ODVISNA OD VSAKEGA POSAMEZNIKA"

Taka oblika zaposlovanja zagotavlja rešitev tako za krajše zaposlitve (sezonska nihanja, projektna dela, nadomeščanja bolniških in porodniških odsotnosti) kot tudi daljše zaposlitve.

Sem:*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible